• Inscrierile NAPOCA DOG SHOW incep la 01.12.2018

Taxe si servicii valabile din 10.01.2014

ASOCIATIA CHINOLOGICA NAPOCA

CF 9554123

CONT EURO
RO 58 BTRL 0670 4205 3525 28XX

BIC SWIFT BTRL RO22

CONT LEI
RO 12 BTRL 0670 1205 3525 28XX

BANCA TRANSILVANIA,
SUCURSALA CLUJ-NAPOCA

Conform statutului A.Ch. Napoca, pot beneficia de aceste servicii si taxe doar persoanele cu cotizatia de membru platita pentru anul in curs!

1. Eliberare pedigree tip A,B,C (carnet de performanta inclus)                                         

65 lei

2. Eliberare pedigree export  

170 lei

3. Eliberare pedigree tip  A,B,C (carnet de performanta inclus) pt CIOB ROMANESC CORB           

50 lei

4. Inregistrare cu titlu de import (NOSTRIFICARE) 

70 lei

5. Eliberare duplicat pedigree tip A,B,C

120 lei

6. Eliberare duplicat pedigree export

325 lei

7. Affix crescator

535 lei

8. Eliberare Diploma Campioni

70 lei

9. Eliberare  Certificat International de Munca

55 lei

10. Eliberare Diploma Campioni pt nemembri

35 euro

11. Eliberare carnet performanta

25 lei

12. Eliberare pedigree tip A,B,C, pt caini care provin din parinti NEARBITRATI                          

200 lei

13. Eliberare pedigree tip A,B,C, pentru caini Ciob. Romanesc Corb care provin din parinti NEARBITRATI
                                                   

75 lei

14. Eliberare pedigree export pt caini ce provin din parinti  NEARBITRATI                          

325 lei

15. Taxa membru nou

20 lei

16. Taxa cotizatie anuala

80 lei

17. Taxa eliberare adeverinta caini periculosi

50 lei

18. Taxa eliberare DMF

20 lei

19. Inlocuire card

10 lei

20. Cerere adeverinta caini de rasa fara pedigree

20 lei

21. Eliberare adeverinta caini de rasa fara pedigree

80 lei

 

Servicii:

 1. organizarea, coordonarea, îndrumarea şi controlul activitǎţii chinologice a membrilor sǎi;

 2. difuzarea şi publicarea standardelor oficiale ale raselor, omologate sau în curs de omologare de cǎtre F.C.I.;

 3. organizarea prezentǎrilor, expoziţiilor şi concursurilor canine de frumuseţe sau aptitudini, prin intermediul unor manifestǎri de tipul: examenelor de lucru, expoziţiilor de frumuseţe, sau a demonstraţiilor de dresaj;

 4. se asigurǎ de corectitudinea datelor înscrise în Declaraţiile de montă şi fătare pentru Cartea de Origine Românǎ (C.O.R.);

 5. iniţierea, facilitarea, întreţinerea şi intermedierea relaţiilor dintre membri, oferind asistenţǎ şi consiliere de specialitate, în mǎsura posibilitǎţilor, în vederea creşterii şi întreţinerii câinilor, încurajând schimbul de opinii şi de experienţǎ;

 6. activitǎţi de popularizare a raselor canine;

 7. activitǎţi de educare, conştientizare şi informare a membrilor sǎi, dar şi a populaţiei, cu accent pe formarea tinerei generaţii, în direcţia cunoaşterii, justei aprecieri, responsabilitǎţii, înţelegerii, unei mai bune toleranţe şi a ataşamentului faţǎ de exemplarele canine;

 8. implicarea activǎ în creşterea toleranţei şi a încurajǎrii acceptanţei instituţiilor faţǎ de exemplarele canine;

 9. stabilirea de relaţii de colaborare cu alte asociaţii sau cluburi cu profil chinologic şi nu numai;

 10. se implicǎ în atragerea de fonduri destinate bunei desfǎşurǎri a activitǎţilor chinologice;

 11. publicarea şi difuzarea de materiale de promovare, conştientizare şi educare pe teme de chinologie;

 12. participǎ la luarea deciziilor pe plan naţional şi local cu relevanţǎ pentru domeniul chinologic în special, a protecţiei animalelor în general;

 13. stimuleazǎ activitatea membrilor prin atribuirea de premii, recompense sau titluri onorifice;

 14. alte activitǎţi care nu contravin scopului A.Ch.Napoca precum şi prevederilor statutare ale A.Ch.R şi FCI, precum şi legislaţiei în vigoare.